Σεμινάριο Directors Roles & Responsibilities

Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς μάθησης της εταιρείας μας για μια αποτελεσματική μεταφορά γνώσης στους πελάτες μας, ο Διευθύνων Σύμβουλος μας παρακολούθησε επιτυχώς το σεμινάριο Directors Roles & Responsibilities που διοργανώθηκε από το European Institute of Management and Finance – EIMF στη Λεμεσό.

 

35.12641333.429859
Cyprus