Τι καλύπτουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τον Κορωνοϊο COVID-19

Λόγω την πανδημίας του κορωνοϊου – COVID-19 και τις αρνητικές επιπτώσεις που αναμένεται να φέρει στα άτομα και επιχειρήσεις στην Κύπρο, σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τις καλύψεις και τα ωφελήματα ασφαλιστήριων συμβολαίων και τα διαθέσιμα κρατικά προγράμματα με τα οποία μπορείτε να προστατευτείτε αυτή τη χρονική περίοδο.

Μια βασική αρχή του θεσμού της ασφάλισης είναι η δίκαιη κατανομή της ζημιάς και η επαναφορά των ατόμων που ζημιώνονται στην ίδια κατά το δυνατόν οικονομική θέση που βρίσκονταν πριν να προκύψει μια οικονομική απώλεια. Η επιδημία που ταλανίζει τον πλανήτη μας είναι μια καλή στιγμή να συνειδητοποιήσουμε τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε εμάς, τα αγαπημένα μας άτομα ή τις επιχειρήσεις μας. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να είμαστε σωστά καλυμμένοι έναντι όλων των σοβαρών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας.

Είναι καλό να αναφέρουμε ότι κάθε ασφαλιστική εταιρεία προσφέρει διαφορετικές καλύψεις και εξαιρέσεις ανά ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για αυτό είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή την ασφαλιστική σας εταιρεία για το τι ισχύει στο δικό σας ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε γενικές γραμμές, οι πανδημίες που καλύπτονται από τους κρατικούς φορείς, συνήθως δεν καλύπτονται από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Ο κύριος λόγος είναι ότι τα ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις γενικευμένες ζημίες που προκαλούν τέτοια καταστροφικά περιστατικά. Οι ζημίες αυτές εντέλει θα μεταφέρονταν σε όλους τους κατόχους ασφαλιστήριων συμβολαίων και αυτό θα δημιουργούσε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία.

Ασφάλιση Υγείας

Σύμφωνα με την έρευνα μας υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που στα συμβόλαια ενδο-νοσοκομειακής περίθαλψης εξαιρούν τις πανδημίες άρα εξαιρείται και ο κορωνοϊος – COVID-19. Υπάρχουν όμως και εταιρείες που δεν εξαιρούν ρητά τις πανδημίες στα συμβόλαια τους και θα μπορούσαν να προσφέρουν κάλυψη νοσηλείας, αν υπήρχε η επιλογή ιδιωτικής νοσηλείας. Για ασφαλιστήρια συμβόλαια έξω-νοσοκομειακής περίθαλψης, αν δεν εξαιρείται η επιδημία/πανδημία, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει επίσκεψη στον ιατρό και φάρμακα που παρέχονται με συνταγή.

Τι ισχύει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο?

 • Ασθενείς με διάγνωση κορωνοϊου μεταφέρονται στα Κρατικά Νοσοκομεία και η περίθαλψη τους αναλαμβάνεται από το κράτος.
 • Σύμφωνα με το υπουργείο υγείας, η εργαστηριακή εξέταση διενεργείται δωρεάν σε όσα άτομα αποταθούν στους Προσωπικούς τους Ιατρούς, λόγω ύποπτων συμπτωμάτων, και παραπεμφθούν από τους Προσωπικούς τους Ιατρούς στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού.
 • Όσοι πολίτες αποτείνονται απευθείας στα ιδιωτικά Κλινικά Εργαστήρια και δεν παραπέμπονται στη βάση των πρωτοκόλλων μέσω του μηχανισμού του Υπουργείου Υγείας, επιβαρύνονται αποκλειστικά το κόστος της εξέτασης. Το κόστος επίσης καλύπτεται από τους πολίτες στην περίπτωση που ο Προσωπικός τους Ιατρός, παρά το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται, τους παραπέμπει σε ιδιωτικό Κλινικό Εργαστήρι.
 • Άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα του κορωνοϊου ή ταξίδεψαν τις τελευταίες 14 ημέρες και εμφανίζουν ήπια συμπτώματα μπορούν να επικοινωνούν με το 1420 για περαιτέρω οδηγίες ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus.
Screenshot 2020-03-18 at 12.41.44

Αξίζει να αναφερθεί ότι θα μπορούσε να γίνει χρήση και άλλων καλύψεων όπως:

 • Hμερήσιο νοσοκομειακό επίδομα νοσηλείας σε κρατικό νοσοκομείο: για περιστατικό που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κάλυψη η οποία προσφέρεται από ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες στα συμβόλαια ενδο-νοσοκομειακής περίθαλψης. Με αυτή την κάλυψη ο ασθενής δικαιούται ένα καθορισμένο επίδομα από την ασφαλιστική εταιρεία, για όσες ημέρες παραμένει στο νοσοκομείο.
 • Μηνιαίο Επίδομα Απώλειας Εισοδήματος από Ασθένεια: για περιστατικό που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, συνήθως υπάρχει περίοδος αναμονής 14 ή και περισσότερων ήμερών για αυτή την κάλυψη.

Για όσα άτομα δεν καλύπτονται από τις πιο πάνω ασφαλιστικές καλύψεις, η Κυπριακή Δημοκρατία ανακοίνωσε την καταβολή επιδόματος ασθενείας κατά μέσο όρο 800ΕΥΡ μηνιαίως για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, εργαζόμενους σε περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία και αυτοτελούς εργαζομένους. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Ασφάλιση Ταξιδιού

Σε σχέση με ασφάλιση ταξιδιού η οποία αγοράστηκε πριν το ταξίδι και νοουμένου ότι δεν εξαιρεί επιδημίες, θα μπορούσε να καλύψει ακύρωση Πτήσης, έξοδα διαμονής και φαγητού στη χώρα που λαμβάνει μέρος το περιστατικό.

Σε περίπτωση όπου πελάτης νοσήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάλυψη Επείγουσας Μεταφοράς και Περίθαλψης και την κάλυψη μεταφοράς ενός συγγενικού προσώπου στη χώρα που βρίσκεται ο ασθενής, σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας που τον καθηλώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επίσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν – 24ώρη- υπηρεσία άμεσης ανάγκης με την οποία μπορούν να επικοινωνήσουν οι πελάτες για περαιτέρω πληροφορίες σε περίπτωση επειγόντων περιστατικών και για παραπομπή σε κατάλληλα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού.

Διακοπή Εργασιών

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια διακοπής εργασιών για επιχειρήσεις, που καλύπτουν απώλεια κερδών ως αποτέλεσμα ολικής ή μερικής διακοπής εργασιών, συνήθως καλύπτουν πυρκαγιά, σεισμό, έκρηξη, κακόβουλη ζημιά και άλλες φυσικές καταστροφές, αλλά εξαιρούν επιδημίες.

Η Κυπριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα στήριξης για όσες επιχειρήσεις αποφασίσθηκε να αναστείλουν τις εργασίες τους και σε όσες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα υποστούν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25%. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα στήριξης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του  Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Ασφάλιση Κυβερνοχώρου

Με τα μέτρα περιορισμού που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για αντιμετώπιση του κορωνοϊου, οι περισσότερες επιχειρήσεις αναθέτουν στους υπαλλήλους τους εργασία από το σπίτι. Αυτό έχει ως συνέπεια αυξημένο κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων και ευκολότερη πρόσβαση στα δίκτυα των εταιρειών από χάκερς, για το λόγο ότι οι υπολογιστές και τα δίκτυα των υπαλλήλων στο σπίτι δεν έχουν τις ίδιες αυστηρές δικλείδες ασφαλείας όπως έχουν οι υπολογιστές και τα δίκτυα των επιχειρήσεων.

Ήδη έκαναν την εμφάνιση τους στο εξωτερικό τα πρώτα Phishing Emails με θέμα των Covid 19. Υπάλληλοι που ανοίγουν αυτά τα emails δίνουν εύκολη πρόσβαση στα δίκτυα των επιχειρήσεων στους χάκερς και γίνονται στόχος επιθέσεων τύπου Ransomware όπου χάκερς ζητούν λύτρα για να μην καταστρέψουν ή μπλοκάρουν τις ηλεκτρονικές υποδομές μιας επιχείρησής.  Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, ο μέσος όρος πληρωμής λύτρων από επιχειρήσεις, για την απελευθέρωση των εγγράφων και συστημάτων τους από χάκερς τον τελευταίο μήνα του 2019 ανερχόταν σε $190,946.

Cyber
Πηγή: http://www.identityguard.com

Για αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου από τις κυπριακές επιχειρήσεις προτείνετε να:

 • Χρησιμοποιούν Virtual Private Networks (VPNs)
 • Να εκπαιδεύσουν τους υπάλληλους για τους κινδύνους του διαδικτύου
 • Να εφαρμόσουν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας
 • Να συνάψουν ασφάλιση κυβερνοχώρου που να τους προστατεύει από κυβερνοεπιθέσεις.

Λόγω της μεγάλης εμπειρίας των ασφαλιστικών εταιρειών στη διαχείριση κινδύνων και τις συνετές, μακροχρόνιες επενδυτικές στρατηγικές που ακολουθούν, αναμένεται να ανταπεξέλθουν επαρκώς στις ζημιές που θα προκληθούν από την πανδημία του κορωνοϊου. Προτρέπονται οι καταναλωτές να επιλέγουν ασφαλιστικές εταιρείες με υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας οι οποίοι δείχνουν πόσο μεγάλη είναι η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας και κατά πόσο είναι ικανή να αντιμετωπίσει καταστροφικές ζημιές.

Μέτρα Προστασίας Πελατών Ασφαλιστικών Εταιρειών

Για τη καλύτερη προστασία των πελατών ασφαλιστικών εταιρειών αυτή την περίοδο, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ) με επιστολή του στον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2020, προτείνει τα ακόλουθα (Υπό Μελέτη):

 1. Στον κλάδο ζωής οι εταιρίες να επεκτείνουν την περίοδο χάριτος για περίοδο 60 ημερών τουλάχιστον, ούτως ώστε να μην ακυρωθούν συμβόλαια και να μείνουν πελάτες εκτεθειμένοι με την κάλυψη τους.
 2. Στον γενικό κλάδο να δοθεί παράταση 60 ημερών τουλάχιστον όσον αφορά τις ρήτρες αποπληρωμής των ασφαλίστρων και οι εταιρίες να μην προβούν σε ακυρώσεις συμβολαίων αυτές τις 60 ημέρες

Σύμφωνα με ορισμένους κύκλους ειδικών, αναμένεται η επιδημία να υποχωρήσει αρχές του καλοκαιριού. Σας προτρέπουμε να παίρνετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και υγιεινής, όπως φαίνονται στο ακόλουθο βίντεο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, να μείνετε περιορισμένοι στο σπίτι σας μέχρι να περιοριστεί ο ιός και να ασφαλιστείτε σωστά έναντι σοβαρών κινδύνων, έτσι ώστε να περιορίσετε και να μεταβιβάσετε την οικονομική ζημιά που θα μπορούσε να προκύψει στο μέλλον από οποιοδήποτε αναπάντεχο περιστατικό.

Συντάκτης:

Ανδρέας Χατζησοφοκλέους BSc, MSc, Diploma CII (Chartered Insurance Institute) 

Διευθύνων Σύμβουλος HJS Insurance Agents & Consultants

Μια Κοινωνική Προσφορά της εταιρείας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών: 

HJS Insurance Agents & Consultants

T. 70005507 | www.hjsinsurance.com.cy

Εμπιστοσύνη | Ήθος | Εξυπηρέτηση | Δέσμευση | Αριστεία

general post-HJS-GR-02

Startup Europe Week Nicosia 2019 Event Highlights

HJS Insurance, the official Startup Europe Week Co-Organizer, successfully organized another edition of the Startup Europe Week in Nicosia, with the support of our esteemed partners.

The conference was dedicated to all the entrepreneurs who are striving to improve the state of our community.

A big thank you to our speakers:

 • Andreas Hadjisofocleous, SEW19 Co-Organizer, Director HJS Insurance Agents & Consultants
 • George Boustras, Dean of the School of Business Administration
 • Christos Nicolaides, Director IHE Innovative Business Services
 • Natasa Christou, PhD, Director Fab Lab Cy, Architect, RIBA II, Founder Telalis
 • Burak Berk Doluay, Co-founder CyprusInno
 • Grace Ng, Cofounder, Javelin and Lean Startup Machine, Investment Partner, Lean Venture Partner
 • Maria Markidou Georgiadou, Managing Director Cyprus Seeds
 • Monica Ioannidou Polemitis, Director of Innovation & Entrepreneurship Centre at Deloitte and Director of ARIS A Really Inspiring Space
 • Panayiotis Philimis, Founder and CEO of CyRIC & Gravity Ventures Incubator
 • Pangratios Vanezis, Board Member KPMG Cyprus & Leader KPMG Enterprise & Startups
 • Simona Mihai Yiannaki, PhD, Deputy Dean School of Business & Director EUC-PEAK Innovation Center

Credits to our sponsors the European University Cyprus PEAK Center and gratitude to our startup supporters Cyprus Seeds, KPMG Cyprus, Javelin, Global Shapers Nicosia.

Η Σημασία της σωστής εξυπηρέτησης στην ασφαλιστική αγορά

Το 1983 ο νεαρός τότε ασφαλιστής της Amerikan Life, Νικόλας Χατζησοφοκλέους, ασφάλισε το φίλο και συμμαθητή του, Αβραάμ Ιωάννου, ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε 7 μόλις ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης του για ασφάλεια ζωής.

Η εταιρεία Amerikan Life πλήρωσε όλο το ποσό της αίτησης (150,000 Κυπριακές Λίρες) στην οικογένεια του αποβιώσαντος, παρόλο που ακόμη δεν είχε εξεταστεί η αίτηση για έκδοση ασφαλιστήριου συμβολαίου, για το λόγο ότι ο ασφαλιστής, Νικόλας Χατζησοφοκλέους, είχε συμπλήρωσή ορθά την αίτηση, κατέθεσε εγκαίρως τα απαραίτητα χαρτιά στην εταιρεία και η εταιρεία, κατά την εξέταση της αίτησης (μετά τον θάνατο του αιτητή), αποφάσισε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες θα  προχωρούσε στην έκδοση του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Οι σωστές ενέργειες του ασφαλιστή βοήθησαν την οικογένεια του εκλιπόντος να λάβει όλο το ποσό της αποζημίωσης καθώς μπόρεσαν να προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όπως και την απόδειξη εισπράξεως από τον ασφαλιστή.

Στην HJS Insurance έχουμε ως προτεραιότητα το συμφέρον του πελάτη μας. Οι αξίες της ομάδας μας παραμένουν διαχρονικά αναλλοίωτες.

ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 1983

Εκπαίδευση: Αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη στο εργασιακό περιβάλλον

Η εταιρεία μας συμμετείχε σε εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με θέμα την «Αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη στο εργασιακό περιβάλλον», διάρκειας 12 ωρών.

Πιστεύουμε στη δια βίου μάθηση και το αποδεικνύουμε εμπράκτως με τη συμμετοχή μας σε εκπαιδεύσεις και συνέδρια στην Κύπρο και το εξωτερικό έτσι ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σε εσάς!

Η HJS Insurance στηρίζει τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

Πιστεύουμε στη νέα γενιά και στη δύναμη της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Για αυτό το λόγο στηρίξαμε την εκπαίδευση επιχειρηματικότητας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και λάβαμε ενεργά μέρος στην ενδυνάμωση των νέων επιχειρηματιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος μας Ανδρέας Χατζησοφοκλέους προσκλήθηκε σαν εκπαιδευτής στα θέματα “Άντληση Κεφαλαίων” και “Παρουσίαση Ιδέας” κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από το PEAK και την Ακαδημαϊκό  Σιμόνα Μιχάη Γιαννάκη που βοήθησε αρκετούς νέους που θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα.

FINAL AGENDA-2